Links

Den danske jagt MEJSEN af Ribe

Maritim og kulturhistorisk udvikling i Nationalpark Vadehavet

 

Interessegruppe omkring Ribe Skibbro og Ribe Havn

 

Landsforening til bevarelse af ældre brugsfartøjer

 

Jagtskonnert / for'n'afterskonnert. Kølen strakt i Vejle,1899

 

Danmarks ældste sejlende træskib - anno 1852

 

Forening i Sønderho, der arbejder for at genetablere Sønderho Havn som en naturhavn midt i Vadehavet.

 

Foreningens formål er at restaurere den på Fanø sidst byggede evert kaldet Rebekka,:

 

Har som formål, at bevare Hjerting kanen for eftertiden, samtidigt at dokumentere bådtypens store betydning for byen.

 

Aktuelle observationer af sæler og hvaler i danske farvande